บุฟเฟต์ 888 บาท/Buffet 888 Baht

บุฟเฟต์ 888 บาท

 

หมายเหตุ

   - บุฟเฟต์ราคา 888 จะสามารถสั่งเมนูในบุฟเฟต์ราคา 499 และ 669 บาทมาทานได้

   - ผู้ใหญ่และเด็กที่สูงมากกว่า 130 ซม. ขึ้นไป ราคา 888 บาท

   - เด็กที่สูงระหว่าง 101 ซม. - 129 ซม. ราคา 444 บาท

   - เด็กที่สูงน้อยกว่า 100 ซม. ลงไป ไม่คิดเงิน 

   - ราคาดังกล่าวรวมอาหารและเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้ว

   - ราคาดังกล่าวเป็นราคาสุทธิ