ของหวานและทานเล่น/Dessert&Appetizer

หมายเหตุ

  - เมนูของทอด ของทาานเล่น ซุป สลัด ผลไม้และของหวาน รวมอยู่ในบุฟเฟต์ทุกราคา

  - เมนูดังกล่าวจะเปลียแปลงตามฤดูกาลและความเหมาะสม